Signerte samarbeidsavtale om turnhall i Bamble

Innhold

Ordførerne i Porsgrunn og Bamble signerte onsdag en samarbeidsavtale om etablering, drift og bruk av interkommunal turnhall på Grasmyr.

- Turnhallen vil være et godt supplement til eksisterende anlegg og gir mulighet for økt aktivitet og utvikling av gymnastikk- og turnmiljøet i regionen, sier kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen.

- Jeg synes det er kjempemoro å få lov til å være med på dette. Det er viktig å bruke hverandres fortrinn. Det gjelder enten det er innenfor idrett eller industri. Det er masse spennende som skjer i vår region. Da er det viktig at vi spiller hverandre gode, sier ordfører Robin Kåss.

Avtalen betyr i praksis at Porsgrunn har rettigheter til å disponere 10 % av treningstiden mandag-fredag i turnhallen. Det vil si 6,5 timer per uke. I tillegg får brukergrupper fra Porsgrunn mulighet til å leie turnhallen til for eksempel stevner i helger, til tilsvarende priser som lokale lag fra Bamble.

Som bruker av turnhallen har også klubbene fri tilgang til tilstøtende styrkerom.

Avtalen innebærer at Porsgrunn kommune bidrar med 5 % av investeringskostnaden til anlegget og 5 % av årlige driftskostnader i 20 år. Økonomikonsekvensene innarbeides i kommende handlingsprogram og budsjetter.

Porsgrunn kommune praktiserer samme utleiebetingelser for turnhallen i Bamble som for andre idrettshaller i Porsgrunn. Det betyr gratis leie for barn og unge under 20 år.

Glade over at samarbeidsavtalen om turnhallen ble underskrevet: Leder av Utvalg for barn, unge og kultur Anders Rambekk, representant fra Urædd turn Jon Yngve Gurholt, ordfører Robin Kåss, kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen, kultursjef i Bamble Trude Lyng og ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal
Glade over at samarbeidsavtalen om turnhallen ble underskrevet: Leder av Utvalg for barn, unge og kultur Anders Rambekk, representant fra Urædd turn Jon Yngve Gurholt, ordfører Robin Kåss, kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen, kultursjef i Bamble Trude Lyng og ordfører i Bamble Hallgeir Kjeldal
Til toppen