Send oss forslag til Frivillighetsprisen 2021

Innhold

Hvem har gjort årets frivilliginnsats? Neste år skal Frivillighetsprisen deles ut for femte gang. Kjenner du noen som har gjort seg fortjent til å bli hedret for sin innsats?

Hvem har gjort årets frivilliginnsats?

Neste år skal Frivillighetsprisen deles ut for femte gang. Kjenner du noen som har gjort seg fortjent til å bli hedret for sin innsats?

Hvem som helst kan komme med forslag til kandidater og prisen kan gis både til organisasjoner og til enkeltpersoner.

Fristen for å fremme forslag er 1.november.

Prisen skal gis til noen som har utmerket seg med frivillig engasjement, til beste for kommunens innbyggere. Prisen er på 25 000 kr pluss et diplom. Den frivillige innsatsen kan ha foregått over lengre tid, eller være knyttet til et tidsavgrenset prosjekt. Det mangfoldet som ligger i frivilligheten med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid også være gjenspeilet i forhold til at det skal være et mangfoldig utvalg av prisvinnere.

Prisvinner i 2020 var Vera Pedersen, for mangeårig innsats for de vanskeligstilte
Prisvinner i 2019 var Besøkstjenesten i Porsgrunn Røde kors
Prisvinner i 2018 var brukerrådet ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter
Prisvinner i 2017 var Inger Laukelid

Har du forslag? Da hører vi gjerne fra deg.

Send forslag til:
postmottak@porsgrunn.kommune.no

eller som brevpost til:
Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett,
Postboks 128
3901 Porsgrunn

Les her for mer utfyllende informasjon om Frivillighetsprisen:
http://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspris/

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Anders Rambekk, leder av Utvalget for Barn, Unge og Kultur
Telefon: 932 18 985
Epost: anders.Rambekk@politiker.porsgrunn.no

Til toppen