Ruskenaksjon utsatt

Innhold

Kommunene i Grenland har fortsatt fokus på forsøpling og rydding av avfall til vanns og til lands.

På grunn av koronasituasjonen og av hensyn til smittevern, blir organiserte ryddeaksjoner dessverre utsatt inntil videre.

Selv om organiserte ryddeaksjoner er utsatt, oppfordrer vi innbyggerne til å rydde opp etter seg selv når man ferdes ute i naturen. Det er også lov til å ta et samfunnsansvar ved å bidra til opprydding dersom dere blir oppmerksomme på søppel, rot og skrot.

Til toppen