Rødt nivå i grunnskolene

Innhold

Porsgrunn kommune har bestemt at det innføres rødt nivå i grunnskolene i Porsgrunn fram til juleferien.

Det betyr ikke stengte skoler, men strengere smitteverntiltak og større muligheter for digital undervisning. Beslutningen er tatt ut fra en helhetsvurdering, blant annet på grunn av smittesituasjonen i nærliggende kommuner og et ønske om at julefeiringen skal foregå under så trygge rammer som mulig.

Beslutningen gjennomføres så snart det er praktisk mulig, og tiltakene vil variere noe på bakgrunn av tilgang på lokaler, kvalifisert personell og andre rammebetingelser. Skoledagen i dag, mandag 14.12 går som planlagt.

Vi henstiller til foresatte om å vurdere behovet for SFO plass og tilsyn i dagene fram til jul, og i juleferien. Vi vil ha et tilbud for dem som trenger det, men for å holde risikoen lavest mulig trenger vi en god oversikt over hvem som benytter seg av tilbudet og hvem som må jobbe i dagene skolene har juleferie.

Porsgrunn kommune følger smittesituasjonen i Grenland tett og har et godt samarbeid med Skien kommune. Formannskapet i Porsgrunn vil bli kalt inn kl 18:00 i dag for å drøfte andre ytterligere nye tiltak i Grenland mot koronavirus. Vi vil da ta utgangspunkt i tiltakene som nå innføres i Skien.

Til toppen