River de gamle byggene på Mule

Innhold

Nå jevnes det det gamle sykehjemmet på Mule med jorden for å gi plass til ny legevakt og byggetrinn 2 på Mule sykehjem.

Ordfører Robin Kåss markerte rivestarten med å ta en jafs med gravemaskinen på bygningen som sist har rommet trygghetsavdelingen og dagavdelingen.
Ordfører Robin Kåss markerte rivestarten med å ta en jafs med gravemaskinen på bygningen som sist har rommet trygghetsavdelingen og dagavdelingen.

Det er to bygg på Mule som skal rives; gamle Mule sykehjem og bygget som kalles for annekset - begge bygget på 1950-tallet.

Riving skal være ferdig i midten av januar.

Med riving redes grunnen for fremtidig legevakt og flere sykehjemsplasser. Samtidig tar man bort bygninger som mange har hatt et forhold til og har en historie knyttet til.

Litt om historien til Mule sykehjem

Mule sykehjem var opprinnelig en stor gård. I 1911 ble den gitt til (den gangen) Eidanger kommune av eieren Vetle Mule og hans kone Marie. Våningshuset ble bygget litt om til mer egnet bruk for flere beboere. I starten ble det et godt alternativ for fattige som trengte arbeid og hjelp. Etter hvert ble det et hjem for eldre, et gamlehjem.

På 1950-tallet brant gården. Den ble bygget opp igjen som gamlehjem med stort kjøkken, vaskeri, tre store avdelinger for eldre og felles stue ved administrasjonen.

I tillegg ble det bygget en mindre bygning for «søstrene». Søsterhjemmet var på to etasjer boligen til de som jobbet på gamlehjemmet. De hadde ett værelse hver, felles WC og bad i enden av korridorene, samt felles kjøkken og stue.

Etter som årene gikk, ble gamlehjemmet et kombinert alders- og sykehjem.

Søsterhjemmet ble også gjort om til aldershjem – som også ble kalt Annekset. I en periode var det styrerbolig i den ene enden av dette bygget.

Mule alders- og sykehjem hadde i mange år plass til rundt 70 beboere. Det ga et variert tilbud for langtidsbeboere, korttidsbeboere og demente. Det var knyttet til Mule bo- og servicesenter (som i dag kalles Nystrand omsorgsboliger) med over 60 leiligheter, fellesstue og kafeteria.

Helt fram til 1996-97 var det stort sett flermannsrom, - opptil 4-sengsrom var helt vanlig. Det var bare et fåtalls enerom for de som var veldig syke. Ingen hadde eget bad eller toalett. Gleden var derfor stor da sykehjemmet ble helrenovert i 1996-97. Alle fikk hvert sitt rom. Riktignok måtte man dele bad og WC med en annen beboer.

I alle årene fram til ca. år 2000 ble fellesstua, som også ble kalt peisestua, brukt til alt innen aktiviteter, underholdning, møter og undervisning. I starten var det populært for de fleste beboerne å møtes til daglige gjøremål i arbeidsstua, der håndarbeid var sentralt. Resultatet av alt som ble produsert på arbeidsstua (i peisestua) av strikking, hekling, brodering og annet, ble til flotte lotterier før hver Jul.

Senere ble de eldre sykere og hjemmet ble kalt for rent sykehjem (ikke Alders- og sykehjem). Dermed var det færre og færre som var i stand til å drive med hobbyene sine.

I år 2000-01 ble Annekset renovert og gjort om til andre typer avdelinger, Trygghetsavdeling og Dagavdeling for demente. Det var to avdelinger som ble godt mottatt i eldreomsorgen. Trygghetsavdelingen ble mye brukt av hjemmeboende eldre som ikke mestret hjemmetilværelsen i en kort periode, -inntil to uker av gangen. Avdelingen ble flyttet i 2021, og driver nå i litt redusert omfang.

Mule sykehjem i dag

Rett ved siden av byggene som rives, ligger det nye sykehjemmet som stod ferdig i 2017. Der har de store, flotte rom med eget bad. Det nye hjemmet rommer 48 plasser til langtidsbeboere, produksjonskjøkken og kontorer til hjemmetjenesten.

I 2022 var planlagt oppstart av utredning som gjelder byggetrinn 2 på Mule sykehjem. Dette vil bli et viktig bidrag for å tilpasse dekningsgrad til de demografiske utfordringene. Siden det er en gjensidig avhengighet i flere av investeringene i helse og omsorg, vil lokalisering av legevakt prioriteres først og dermed skyve fase to på Mule noe ut i tid.

Til toppen