Respekter ferdselsforbudet

Innhold

Fra 15. april til 15. juli er det ferdselsforbud mange steder i Vestfold og Telemark. Det skal sikre fuglene fred i hekkesesongen.

Ferdselsforbudet gjelder for mange øyer og holmer i skjærgården, langsmed kysten og i innsjøer. Forbudet er markert ute i terrenget med små hvite skilt med riksløven på.

Her kan du se kart over områder hvor det er ferdselsforbud.

Lurer du på hvorfor det er ferdselsforbud? Se statsforvalterens forklarende film:

Viktig å huske på i forbindelse med ferdselsforbud:

- Du har ansvaret. Alle som ferdes, enten det er folk på tur, båter, padlere, dykkere eller annen type vannsport, skal holde en avstand på minst 50 meter til områder med ferdselsforbud.

- Fugler kjenner ikke grensene. Fuglene kan selvfølgelig hekke også der det ikke er ferdselsforbud. Ofte kan de være vanskelig å få øye på fordi de kamuflerer seg så godt. Trekk deg tilbake hvis du oppdager reir.

- Brudd på forbudet kan straffes. Det er statens naturoppsyn (SNO) og politiet som håndhever ferdselsforbudet. SNO er oppsynsmyndighet og vil gjennomføre kontroller i månedene fremover. Brudd på ferdselsforbudet kan anmeldes til politiet.

Til toppen