Rengjøring av vannledningsnettet på Hovet, Stridsklev, Tveten og Grønli

Innhold

Det er planlagt spyling/rengjøring av det kommunale ledningsnettet i områdene Hovet, Stridsklev, Tveten og Grønli i ukene 35, 36 og 37 (5.-23. september). Vannet kan bli misfarget

Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli misfarget vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff), som har løsnet i ledningsnettet.

Dersom du benytter vann, for eksempel til toalettet, får du missfaget vann i det interne ledningsnettet i huset. Vi oppfordrer derfor til ikke å bruke vann under spylingen. Da unngår du problemer med sanitetsinstallasjoner som for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder.

Etter at spylingen er avsluttet er det tilrådelig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning. Det gjør du ved å tappe kaldt vann så nær inntaket som mulig, for eksempel på utekran/kjellerkran, til det kommer klart vann.

Varsling

Dersom du bor i et område som skal rengjøres blir du (som hovedregel) varslet i forkant via kommunens telefonvarslingssystem. I varslet står det når spylingen er tenkt å foregå.

Derfor gjør vi det

Vannspylingen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i kommunen. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann.

Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi misfargning av vannet, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk.

Til toppen