Rådmannens forslag til handlingsprogram 2021-2024

Innhold

Kommunens handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de langsiktige mål som ligger i kommuneplanen.

Webversjon

Webversjonen av handlingsprogrammet inneholder mer detaljer og er lettere å manøvrere seg i, og uttskriftsversjonen har naturlig nok mangler som den interaktive versjonen kan tilby.

Rådmannens forslag handlingsprogram 2021 - 2024

Utskriftsformat

Ønsker man handlingsprogrammet i utskriftsformat, så finner du den her.

Til toppen