Rådmannen blir pensjonist

Innhold

Per Wold (68) har meddelt at han går av som rådmann i Porsgrunn kommune til høsten.

Han har siste arbeidsdag 30. september, rett etter at han fyller 69 år.

- Vi synes det er veldig synd at Per Wold går av med pensjon. Han er en særdeles dyktig rådmann, leder og arbeidskamerat. Han har vært med på å utvikle Porsgrunn på en veldig god måte siden han tiltrådte 3. mars 2011,sier ordfører Robin Kåss.

Wold ble opprinnelig ansatt i en 6-årig åremålsstilling. Ved avtalens utløp ville politisk ledelse gjerne beholde rådmannen. Han ble derfor fast ansatt.

Mens Per Wold har vært rådmann, så har byggekraner vært svært synlige i bybildet - byutviklingen har virkelig hatt fart, og vi har blitt en universitetsby. Vi fått øy i elva, nytt hotell, nye boligprosjekter, nytt Lilleelvkryss og nytt PP-kryss og ikke minst høyhastighets dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. Mye har også skjedd i næringslivet. Ikke minst med omstilling til en grønnere industri og mange nye etableringer på Herøya. Vedtak om karbonfangst i Brevik er noe av det største. Stadig flere legger sine kontorer til Porsgrunn f eks Forbrukertilsynet, Dagligvaretilsynet og en rekke regionskontorer for alt fra Porsche til fagforeninger.

Økonomisk effektivisering i kommunen og vekst i næringslivet har frigjort midler til blant annet nytt kulturhus, nye skoler, nye barnehager, to nye sykehjem, en ny kirke og ny svømme- og idrettshall på Kjølnes.

- Vi folkevalgte er veldig takknemlige for det lederskapet Per Wold har vist. Han er aldri redd for å si sin mening, men er alltid lojal mot politiske vedtak. Jeg kommer å foreslå for Bystyret at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder starter en rekrutteringsprosess for ny rådmann slik at Bystyret kan vedta ansettelse i god tid før Per Wold går av med pensjon avslutter Robin Kåss.

I disse dager står rådmannen midt opp i håndtering av en koronapandemi som leder av kommunens beredskap. Samtidig har kommunen et samfunnsoppdrag og skal levere gode tjenester til sine innbyggere.  Større andel eldre og lav befolkningsvekst gjør at digitalisering og effektivisering blir viktig for å sikte å sikre gode tjenester også i fremtiden.

- Mine år i porsgrunnssamfunnets tjeneste har vært enestående for meg. Jeg har sagt det mange ganger og gjentar det nok en gang; sammenlignet med mange andre kommuner har Porsgrunn store fortrinn ved at forholdet mellom politikere i bystyret – uavhengig av partitilhørighet – er preget av pragmatisme og glimt i øyet. Man er opptatt av å ta ballen i stedet for kvinnen eller mannen. I tillegg er det lange tradisjoner for stor grad av tillit mellom politikk og administrasjon, sier rådmann Per Wold.

- Jeg har også hatt svært gode og lojale medarbeidere. Begge disse tingene har vært helt avgjørende for meg og for at jeg synes det har vært moro, trivelig og inspirerende å være rådmann.

- Mye har skjedd, og mye er i støpeskjeen. Jeg er blitt svært glad i Porsgrunn, og er takknemlig for at jeg har fått anledning til å spille en rolle i utviklingen av kommunen, sammen med mange gode krefter, sier den snart pensjonerte rådmannen.

Til toppen