Program for 17. mai 2022

Innhold

Her er programmet for 17. mai-feiringen i Porsgrunn i 2022.

Her kan du laste ned programmet: 17. mai 2022 (pdf)

07:00 Salutt og musikk gjennom gatene

 1. Porsgrunn Pike- og Guttekorps. Dirigent Geir Sundbø.
  Idunnsveg – Borgehaven – Augestadveien – Hovenggata – Storgata – Teknikergata – Doktorløkka –Skiensgate – Storgata – Slottsbrogate – Funnemark.
 2. Porsgrunn Janitsjarorkester. Dirigent Rune Eikeland.
  Kulltangvegen – Fridtjof Nansens gate – Øvre Frednes veg – Kirkebakken – Serine Jeremiassens gate – Storgata – Rådhusplassen
 3. Vestsidens Musikkorps. Dirigent Sara Nordal Strand.
  Krysset Drangedalsvegen – Langgata – Heigata – Drangedalsvegen – Kirkegata – Klyvegata – Solumsgate - Linaaesgate – Moldhaugvegen – Vestheimvegen – Storvegen – Sjømannshuset – Byebakken – til Sjømannsmonumentet Vestre Dampskipsbrygge

07:45 På Rådhusplassen
Tale for flagget. Sang: «Ja, vi elsker» – «Gud signe vårt dyre Fedreland». Porsgrunn Janitsjarorkester, dirigent Rune Eikeland.

08:00 Flagget heises
Vestre Dampskibsbrygge. Bekransning av Sjømannsmonumentet ved Carl F. Schrumpf. Sang: «Den norske sjømann». Sang av Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen. Musikk: Vestsidens Musikkorps, dirigent Sarah Nordal Strand.

08:30 Mule sykehjem
Eidanger Pike- og Guttekorps aspirant/ juniorkorps, dirigent Susanne Vindal.

08:35 Kjølnes ungdomsskole
Flaggheising. Tale ved elevrådsleder Viktoria Skaane Buaas og nestleder Marius Aandal Pedersen. Servering av is. Avmarsj til Skoletoget kl. 09:25. Grenlandsgata, møter toget fra Borge ved Slottsbrogate.

08:45 Borge skole
Rektor Torgeir N. Kristiansen ønsker velkommen. Tale for dagen ved Emma Mikalsen-Høyback og Markus Bråthen Karell. Avmarsj til Skoletoget kl. 09:15
Borge skole – Gudrunsveg – Brynhildsveg – Borgehaven – Poppelvegen – Slottsbrugate – Storgata – Stangsgate – Sverresgate. Toget fra Borge skole slutter seg til Skoletoget i krysset Sverresgate/Skolegata.

09:00 Myrene skole
Tale for dagen ved elevrådsleder Lotta Olivia og nestleder Oliver. Avmarsj til Skoletoget kl. 09:20
Til Hestehavna – Bjørnåsvegen – (forbi eldreboligene) – Aallsgate – Olavsgate – Skolegata. Toget fra Myrene skole slutter seg til Skoletoget i krysset Sverresgate/Skolegata

09:15 Grønli skole
Grønli skole, Stridsklev ungdomsskole og Tveten ungdomsskole. Tale for dagen ved Erle Roaas Engen og Tora Susann Nåden. Avmarsj til Skoletoget kl. 09:40
Grønli skole – Rønningvegen – Skrukkerødhagen – Trollvegen – Skrukkerødtunet – Skrukkerødvegen – Sykehusvegen – Aallsgate – Jønholt terrasse – Gamlevegen. Toget fra Grønli skole slutter seg til Skoletoget i krysset Gamlevegen – Kirkebakken.

09:45 Vestsiden skole
Tale for dagen ved elevrådsleder på ungdomsskolen Ragnhild Gyldenås Halvorsen. Sang: «Norge i rødt, hvitt og blått» og «Ja, vi elsker». Avmarsj til Skoletoget kl. 10:00
Vestsiden skole – Grønsteensgate – Østre Klyveveg – Bjørndalsjordet – Krokvegen – Smedgata – Jonas Wesselsgate – Solumsgate –Moldhaugvegen – Fredbohavna – Byebakken – Vestre gata – Linaaesgate – Brukrysset øst.

09:50 Østsiden skole. Fremmøte for Telemark International School, Bergsbygda Montesorriskole, Stridsklev skole og Tveten skole. Russen møter i skolegården.

10:00 Avmarsj Skoletoget fra Østsiden skole.

Skolegata – Sverresgate – Jønholtgata – Øvre Frednesveg – Frednesbakken – Skippergata – Brukrysset – Storgata – Rådhusplassen.

 1. Flaggborg
 2. mai komiteen
 3. Utvalg for barn, unge og kultur
 4. Porsgrunn Janitsjarorkester
 5. Myrene skole
 6. Telemark Int. School
 7. Bergsbygda Montessoriskole
 8. Tveten skole
 9. Borge skolekorps
 10. Borge skole
 11. Kjølnes ungdomsskole
 12. Telemark Toppidrett Ungdomsskole
 13. Vestsiden musikkorps
 14. Grønli skole
 15. Tveten ungdomsskole
 16. Eidanger Pike- og guttekorps
 17. Stridsklev skole
 18. Stridsklev ungdomsskole
 19. Porsgrunn pike- og guttekorps
 20. Vestsiden skole
 21. Russen

Rådhusplassen etter skoletoget. Appell ved ordfører Robin Martin Kåss. Sang: «Vi ere en nasjon vi med».

11:20 Minneparken
Bekransning av Frihetsmonumentet ved Inger Lysa. Sang: «Gud signe vårt dyre Fedreland». Sang av Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen. Vestsidens Musikkorps, dirigent Sarah Nordal Strand.

11:30 Familiearrangement. Barneleker og konkurranser.
Borge, Grønli, Myrene, Stridsklev, Tveten og Vestsiden skoler. Ved Tveten skole holdes talen av Sofia Kingdom-Clark og Jonas Stoa Sivertsen. Borge skolekorps spiller på Borge. Dirigent Sandra Schuitemaker.

11:40 Østre kirkegård
Sang ved Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen. Bekransning av Eidsvollsmennenes graver ved Kalle B. Hermansen, Porsgrunn Ungdomsråd. Sang: «Her ligg dei grav i grav». Vestsiden musikkorps, dirigent Sarah Nordal Strand.

12:00 Festgudstjeneste i Østre kirke

13:00 Båtkortesje på elva

Alle som skal delta i båtkortesjen må vente mellom Frednesbrua og Porsgrunnsbrua fra kl. 12:30.

Kl. 12:45 foretar ÆlveAdmiralen (i en av Canal Boats sine båter) og Kapteinen på MS Victoria en maritim hilsen «Capains salute» ved Porsgrunnbrua. MS Victoria, ÆlveAdmiralen og politibåten kjører side om side, til de er utenfor PP-sentret. Der snur de og legger seg i front av alle båtene som venter i mellom bruene.

Kl. 13.00 starter kortesjen med horn-signal fra MS Victoria. Statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann, er «Årets Starter». Hele kortesjen må hele tiden ligge bak MS Victoria og de 4 følgebåtene.

Forventet ankomsttid Skien er cirka kl. 14.15. Derfra oppløses den formelle kortesjen.

13:00 Mule Bo- og Servicesenter
Konsert med Herøya Musikkorps, dirigent Torbjørn Waag.

14:30 Frednes sykehjem
Norskdomslaget har folkedansoppvisning.

15:30 Vestsiden sykehjem. Norskdomslaget har folkedansoppvisning.

16:30 Borgertoget. Frammøte Vestsiden skole kl. 16:00.

Vestsiden skole – Solumsgata – Moldhaugvegen – Linaaesgate – Brukrysset øst – Brukrysset – Skomværgata – Ferjegata – Storgata – Rådhusplassen

 1. Flaggborg
 2. mai-komiteen
 3. Eidanger pike- og guttekorps
 4. Porsgrunn bystyre
 5. Norges Veteranforbund
 6. Porsgrunds Sangforening
 7. Røde kors
 8. IL. Hei
 9. Speiderne
 10. Herøya musikkorps
 11. Herøya Idrettsforening (HIF)
 12. Herøya Fellesforum
 13. Herøya Nærmiljøsenter
 14. Herøya Misjonskirke (HMK)
 15. Barnas vel på Herøya
 16. Porsgrunn Janitsjarorkester
 17. Det norske flagg Porsgrund og Omegns Sjømandsforening
 18. Porsgrunn håndverks- og industriforening
 19. Studio D.A.N.S
 20. Brevik seilforening
 21. Porsgrunn Pike- og Guttekorps
 22. Eidanger I.L.
 23. Porsgrunn Taekwon Do klubb
 24. Porsgrunn Handicapidrettslag
 25. Borge skolekorps
 26. IF. Urædd
 27. Svømmeklubben Poseidon
 28. Klyve skolekorps
 29. IF. Pors
 30. Rockeklubben i Porsgrunn
 31. Brevik musikkorps
 32. Stridsklev Idrettslag
 33. Miljøagentene i Grenland
 34. Porsgrunn Orienteringslag
 35. Norskdomslaget
 36. Vestsidens Musikkorps
 37. Kirkens Bymisjon
 38. Porsgrunn Tennisklubb
 39. Sundjordet I. F.
 40. Russen

De som ikke hører til noen av disse foreningene, går under «Det norske flagg» etter Porsgrund og Omegns Sjømandsforening.

17:30 På Rådhusplassen
Sang av Porsgrunds Sangforening, dirigent Hans Martin Eriksen. Tale for dagen ved Ole Johnny Hansen, Hvite Busser. Sang: «Porsgrunnssangen» og «Ja, vi elsker». Vestsidens Musikkorps, Sarah Nordal Strand.

18:00 Fester
Porsgrunn Frikirke, Vessia: Nasjonalfest for hele familien.
Frelsesarmeen: Nasjonalfest, tale ved Solfrid Bakken.

18:30 Nasjonalkveld i Ælvespeilet, sal 2
Allsang og underholdning med Arild Bakke og Nina Gromstad, pianist Jacintha Van Der Nat.
Billetter kr 260,- kjøpes i Ælvespeilet og på elvespeilet.no

21:00 Flagget fires

Til toppen