Private utleiesteder og smittevernansvar

Innhold

Utleiere av lokaler som benyttes til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) har ansvar for å sørge for at lokalene er tilrettelagt slik at smittevernreglene kan overholdes. Dette gjelder spesielt i forhold til avstandskrav på minimum 1 meter.

Utleiere må tydelig spesifisere overfor leietakere hvor mange deltakere lokalene kan romme, for at kravene til smittevern skal kunne holdes.

For alle arrangementer skal det oppnevnes en ansvarlig arrangør.

Arrangørens ansvar

Arrangøren bør seg inn i covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Det bør også gjennomføres en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes.

Arrangøren skal bidra til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

De som er til stede skal kunne holde minst en meter avstand. Arrangøren skal legge til rette for at dette er mulig.

Ha klare avtaler!

Dette er punkter som bør stå i en kontrakt mellom utleier og arrangør.

Det anbefales at utleiere går igjennom allerede inngåtte avtaler i forhold til disse ting.

Avstandskrav

Om et lokale rommer 50 personer i en normal situasjon, er det lite sannsynlig at man kan være 50 personer i det samme lokalet når man skal holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

Begrepet kohort er også flittig brukt som argument for at man kan sitte tettere. Det er ikke slik at man selv kan bestemme hvem man er i kohort med, utfra hvem man er ofte sammen med. 1 meter avstand gjelder for alle som ikke er i samme husstand.

Det er noen få unntak fra 1-meteren. Disse er spesifisert på Folkehelseinstituttets nettside om anbefalinger ved arrangementer

 

Til toppen