Porsgrunnsmødre ammer lengre

Innhold

Over halvparten av alle mødre i Porsgrunn fullammer sine babyer til de er 5 måneder. Andelen har økt betraktelig de siste 4 årene.

En av årsakene skyldes en bevisst satsing fra helsestasjonen. Siden 2017 har de satset på økt ammekompetanse og gir trygg og dyktig ammeveiledning til Porsgrunns nybakte mødre.

Ved 5 måneders alder fullammes 53 prosent av smårollingene i kommunen. Det er godt over landsgjennomsnittet på 13 prosent. I tillegg ammer 28 prosent ved siden av å gi fast føde. Det er også over landsgjennomsnittet.

- Morsmelk er den beste maten for spedbarna. Det er bra for barnet å få morsmelk hele det første året. All amming – også delamming – er gunstig for både den som ammer og for barnet, sier avdelingsleder for Jordmor- og helsestasjonstjenesten Kristin Torvik.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler fullamming i seks måneder dersom barnet vokser og trives og så lenge mor trives med ammingen. Når babyen har fylt seks måneder, trenger den mer mat i tillegg til morsmelk eller morsmelkerstatning for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Noen barn har behov for fast føde enda tidligere.

I 2017 ble helsestasjonen i Porsgrunn en Ammekyndig helsestasjon. Det vil si at de ble med i et program i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Oslo universitetssykehus. Det har gitt helsesykepleierne i Porsgrunn en spesialkompetanse i amming.

Ved ammeregistreringen i 2017 var fullammingsprosenten ved 5 måneders alder på 19 prosent.

- Alle gravide i Porsgrunn får nå tilbud om å gå til jordmor i svangerskapet. Det er helt klart av betydning for kvinnene å få god informasjon om amming og morsmelk i svangerskapet. De får også tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1–3 dager etter fødsel og av helsesykepleier 7–10 dager etter fødsel. Dette er viktig for at overgangen fra sykehus til hjemmet skal bli lettere. De følges videre opp med minst 10 besøk på helsestasjonen frem til barnet er 1 år, sier Torvik.

Prosenten av de som ammer ved barnas 1-års alder har gått ned et par prosent fra 2017.

- Vi undrer oss over en svak nedgang i antall som ammer ved 1 års alder. Vi lurer på om det kan ha sammenheng med endringer i permisjonsreglene og at de fleste mødre nå er tilbake i arbeid når barnet er 7,5 måneder. Mange synes det er vanskelig å få til en god ordning med ammepauser og velger å avslutte ammingen eller at melkemengden avtar fordi de ammer så sjelden, sier Torvik.

Til toppen