Porsgrunnskolens undervisningsdager i koronaperioden

Innhold

Vi ønsker at alle elever skal få best mulig læringsutbytte nå som skolene er stengt på grunn av koronavirus. Kommunalsjef i Oppvekst Tollef Stensrud har derfor sendt ut et skriv til skolene med noen forventninger til skoler og lærere.

Innholdet i skrivet kan dere lese her:

Alle skoler skal ha oversiktlige planer for hva de ulike trinnene skal gjøre, og hvem som har ansvar for hva.

Alle lærere skal ha en oversikt over sine elevers deltakelse i undervisningen. I henhold til sentrale retningslinjer fører vi ikke fravær, men følger opp elever med manglende deltakelse.

Alle skolene skal ha en plan for hvordan barn i risikogrupper ivaretas i denne perioden.

Det skal legges til rette for tilbakemeldinger fra elever og foresatte på hvordan undervisningen (omfang, oppgavetyper og aktiviteter) fungerer.

Bruk av webkamera er valgfritt for elevene i undervisningen, og gjennomføres etter grundig pedagogisk vurdering. Lyd og gruppechat skal være tilstrekkelig.  

Den enkelte skole diskuterer og enes om anbefalt tidsbruk med enkeltelever. 

Rammer for dagen

  • Alle skoler bør ha en plan for dagen som inneholder undervisningsøkter og pauseøkter med fysisk aktivitet. Leseøkter er også en naturlig del av dagen. Praktiske oppgaver gir god variasjon i undervisningen.
  • Varigheten av undervisningsøktene kan variere, men bør samlet sett være et sted mellom 2 og 4 timer pr. Dag. Det bør være mulig å jobbe mer med skolearbeid utover dagen for dem som ønsker det uten at det kan forventes blir fulgt opp av lærer.
  • Varigheten på pauseøktene kan også variere, men det anbefales en god pause midt på dagen med mulighet for mat og fysisk aktivitet.

Eksempel:

  • 09.00 - 10.00 God morgen, presentasjon av dagen og første undervisningsøkt
  • 10.00 - 10.30 Pause med aktivitet
  • 10.30 - 11.30 Andre undervisningsøkt
  • 12.30 - 13.30 Pause med mat og fysisk aktivitet
  • 13.30 - 14.30 Tredje undervisningsøkt og avslutning

Takk til alle som bidrar til elevenes mestring og læring i en annerledes hverdag 

Vi er stolte av innsatsen som gjøres! 

https://www.udir.no/korona

Til toppen