Porsgrunnsbrua lysregulert til slutten av mai

Innhold

I forbindelse med bypakkeprosjektet Grønn lenke, Fv 356 Linaaesgate-Raschebakken bygges det en ny fotgjengerkryssing fra Vestregate og over mot porselensfabrikken. Mens dette arbeidet pågår må trafikken reguleres.

I fotgjengerkryssningen legges stein i betong som har lang herdetid. Åpnes det opp for trafikk for tidlig kan det føre til at steinen begynner å løsne.

For å unngå lange køer oppfordres bilister til å kjøre via Frednesbrua hvis man ikke skal til sentrum.

Etter planen kan det bli åpnet for trafikk i begge retninger etter fem-seks uker.

Veien under brua på vestsida kan bli åpnet onsdag. Arbeidet her skyldes legging av nye kabler.

Prosjektet totalt innebærer etablering av et gjennomgående og helhetlig tilbud til gående, syklende og kollektivreisende. Arbeidet er delt inn i delprosjektene Linaaesgate/PP-krysset, Raschebakken og Franklintorget.

 

Til toppen