Porsgrunnsbrua blir stengt for biltrafikk

Innhold

Porsgrunnsbrua blir stengt for biltrafikk

Fra 13. november til 1. desember vil Porsgrunnsbrua være stengt for biltrafikk og lysregulert for kollektivtrafikk. 

Årsaken til stengingen er vedlikeholdsarbeid. 

Hensikten med å lysregulere bare for kollektivtrafikk er å sørge for punktlighet og fremkommelighet for bussene. 

Den ene siden av brua vil også være åpen for gående og syklende. 

Det er akslingen i løftesystemet på den ene av bruklaffene som skal skiftes ut. Disse akslingene har vært i drift siden brua åpnet i 1957 og er derfor modne for utskiftning.

Tidligere i høst ble første aksling byttet. Basert på erfaringene som ble gjort under denne jobben ble planen for utskifting av de resterende tre endret. De to siste akslingene vil byttes i løpet av 2024. 

Brua vil være helt stengt for båttrafikk (båter over 6,5 meter) i perioden arbeidet pågår. Dette skyldes at det ikke er mulig å løfte bruklaffene mens aksling og drev er ute. 

Vi beklager de ulempene dette medfører for dem som ferdes både til lands og til vanns.

 

For mer informasjon, kontakt

Geir Aasoldsen, seksjonsleder kollektiv Telemark, 932 25 141

Morten Henning Jensen, team bruvedlikehold, telefon: 988 10 365

Til toppen