Porsgrunn kommunes restaureringspris 2020

Innhold

Vinner av årets restaureringspris er Fyrhuset, gamle Norrøna fabrikker, Porselensvegen 34 ved eierne Kristin Langli Gustavsen og Simon Hodge.

Koronarestriksjoner gjorde at prisarrangementet ble avlyst, og ordfører Robin Kåss og utvalgsleder Anders Rambekk delte ut prisen via video og ved å overraske prisvinnerne hjemme i Porselensvegen 34 en tidlig morgen.

​Begrunnelse

Restaureringsprisen har vært gitt til eiere av bygninger som er blitt tatt vare på ved tilbakeføring, restaurering og oppussing på en god måte. 
I år har vi stått overfor et nytt tema i bevaringsvokabularet, transformasjon.
Ordet betyr enkelt sagt å gi nytt liv til en gammel bygning. I stedet for å rive og bygge nytt, gir man nytt liv til det gamle ved å endre bruken av bygget. 
 
Årets vinner av restaureringsprisen har gjort en formidabel innsats, langt ut over det å ivareta sine egne behov. Arbeidet som er nedlagt er gjort med omtanke og med stor egeninnsats over mange år.
Det å endre et fabrikkbygg til å bli en familiebolig er gjort nennsomt og vakkert.  
Når bygget er så stort som det er, er det å beholde de ytre rammene viktig og riktig.
 
Ved å beholde den upussede gamle mursteinen i fasaden mot vest og syd, men samtidig pusse flatene mot øst og nord er det gjort en god tilpasning til det bygget man henger sammen med. Det skaper helhet i den felles bakgården.  
Det nye inngangspartiet med ny terrasse over, er tilpasset på en forbilledlig måte og bidrar til å skape en funksjonell uteplass og oppholdssone.
 
Å ta på seg jobben med å sikre og å gjenreise pipa med sine 4000 steiner, og i forkant rense og dele dem, er et enormt arbeid og resultatet er flott. Det er gjort en enestående innsats for å ivareta Fyrhuset ved Norrøna og endre det til en funksjonell bolig for en familie på 5 personer.
 
Restaureringsprisen for 2020 tildeles:

Fyrhuset, gamle Norrøna fabrikker, Porselensvegen 34 ved eierne Kristin Langli Gustavsen og Simon Hodge

Før og etter restaurering. Foto: Simon Hodge

Restaureringsprisen

Formålet med restaureringsprisen er å stimulere eiere og forvaltere av bygninger til å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verder.

Restaureringsprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.

Priskomiteen består denne valgperioden av:

Kjersti Eilertsen Myro (leder), Utvalg for barn, unge og kultur

Ole-Kåre Wagenius(nestleder), Utvalg for miljø og byutvikling

Lars-Petter Ose, Porsgrunn Historielag

Tore Nybø, Brevik Historielag

Tor Arild Danielsen, Telemark Arkitektforening

Til toppen