Porsgrunn kommunes byggeskikkpris 2020

Innhold

Powerhouse Telemark vant årets byggeskikkpris

Eierne i R8 ble overrasket da leder av Utvalg for barn, unge og kultur, Anders Rambekk, banket på døren. 

Ordfører Robin Kåss hadde filmet inn en digital tale som ble presentert for prisvinnerne.

Byggeskikkprisen skulle vært delt ut i kulturhuset Ælvespeilet med publikum og presse til stede i november. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronarestriksjoner.​

Begrunnelse

Å skape en by er en kontinuerlig prosess; under stadig utvikling og i endring i takt med tiden man lever i.

Årets byggeskikkpris går til en næringsaktør som har valgt å være nytenkende, miljøbevisst og modig. 

Miljøvennlige materialvalg og nytenkende form beskriver bygget, noe komiteen legger vekt på i sin begrunnelse.

Det å våge å tenke nytt, bryte mønster og å tenke lenger enn bare funksjonalitet er prisverdig. 

Ved å koble Porsgrunn sitt sentrum med silhuetten av Herøyas industri er bygget med på å binde byen sammen.  Samtidig har man klart å fange Kulltangenbruas bevegelse, og å koble den med naturen i bakkant, noe som komiteen ser på som estetisk tilfredstillende.

Miljøaspektet er svært godt ivaretatt med bl.a. solceller i fasaden og på taket, noe som gjør at bygget produserer mer energi enn det bruker, og er definert som et smart-bygg.

CNN kåret bygget til ett av de av ti mest spennende byggene som har åpnet i 2020. I verden.

Årets vinner er et markant bygg som krever sin plass og tar den. Bygget viser vei mot fremtiden med sin form og spenst.  

Byggeskikkprisen 2020 går til: 

Powerhouse Telemark, i Dokkveien 11, ved eierne R8 Property

Administrerende direktør i R8 Property Emil Eriksrød og utvalgsleder Anders Rambekk Foto: R8 Edge

Om byggeskikkprisen

Formålet med byggeskikkprisen er å stimulere til god byggeskikk og et godt visuelt miljø med utgangspunkt i historiske og estetiske verdier.

Byggeskikkprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. 

God tilpasning av nybygg til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser, eller nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon, kan også tas i betraktning.

Priskomiteen består denne valgperioden av:

  • Kjersti Eilertsen Myro (leder) Utvalg for plan, miljø
  • Ole-Kåre Wagenius(nestleder), Utvalg for miljø og byutvikling
  • Lars-Petter Ose, Porsgrunn Historielag
  • Tore Nybø, Brevik Historielag
  • Tor Arild Danielsen, Telemark Arkitektforening

Tidligere vinnere

1999 Bolighus Storgt. 171 – Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius.
2000 Bolighus Storgt. 167 - Ann Christin Ranvig.
2001 Boligblokker i Deichmannsgt. 121, 123, 125 og 127 – Flåtten borettslag.
2002 Bolighus Olavsgate 16 – Gun Vik og Per Furuvald.
2003 Tilbygg Havnegt. 4 i Brevik - Anna Lise Førli og Tore Simonsen.
2004 Uthus i Tollbugt. 11 – Dagfinn Mogstad.
2005 Tilbygg enebolig, Brugt. 3 - Eva Heiberg-Larsen.
2006 Gårdsanlegg (bolig og uthus), Storgt. 191 – Finn Christiansen.
2007 Skolegt. 31 v/ Anne Karin og Anders Botnen.
2008 Bjørnhullv. 8 v/ Astrid Borchgrevink-Lund og Terje Olsen
2009 Jernbanegata 6 v/Tor Johannessen
2010 Pris ikke utdelt.
2011 Pris ikke utdelt.
2012 Elvegården, Støperibakken 10 & 12 v/Alfa Eiendom
2013 DuVerden, Sjøfartsmuseet
2014 Bolighus i Helleberggata 7
2015 Huskrull bolighus Brønnløkkavegen
2016 Jønholt terrasse 18 v/Haakanes
2017 Pris ikke utdelt
2018 Blekebakkvegen 41/43-generasjonsbolig: Edle Eidbo Hansen, Martin Henrik Rydning, Hanne Rydning og Per Henrik Rydning
2019 Vetle Mules veg 52

Til toppen