Porsgrunn kommune skal spare strøm

Innhold

Krigen i Ukraina, uvanlig høye kraftpriser i Europa, samt tørt og varmt vær med lave fyllingsgrader i vannmagasinene, er noe av det som gir oss høye strømpriser. Strømkrisen rammer også Porsgrunn. Derfor tar Porsgrunn kommune grep.

- Kommunen, som alle andre, får nå ekstraordinært høye strømregninger som vi må betale. Det er penger vi trenger til å drive skoler, barnehager og andre velferdstjenester, sier rådmann Rose Marie Christiansen.

Årlig bruker kommunen 35 millioner kilowatt timer. De økte strømprisene utgjør mye penger.

- Både ansatte, innbyggere og brukerne av tjenestene våre vil dessverre merke at vi nå innfører en del tiltak. Ytterligere tiltak blir vurdert fortløpende utfra utviklingen på kraftprisene, sier rådmannen

Hun sier vi på generelt grunnlag også er nødt til å få ned forbruket, og at de leter etter muligheter til å spare strøm, og ikke bare penger, både på kort og lang sikt.

- Strømkrisen blir mer og mer alvorlig for hver dag. Vi må ikke komme i en situasjon der vi rett og slett ikke har nok strøm. Som samfunnsaktør har vi et ansvar for å bidra der vi kan for å dempe energikrisen nasjonalt og internasjonalt. Redusert energiforbruk er også i tråd med kommunens klimamål

Disse tiltakene innføres i kommunale bygg nå:

  • Reduserer temperatur i utvalgte bygg til 20 grader (kontorer, skoler og kulturbygg)
  • Innfører forbud mot frittstående varmeovner
  • Stenger badstuer
  • Temperaturen i svømmehallene settes ned med en grad
  • Ventilasjon reduseres til et minimum
  • Fortsetter med oppfordringer om å slå av lys, lukke vinduer, slå av PCer og skjermer
  • Kun tjenestebiler skal lade ved kommunale bygg
  • Fjerner motorvarmere
  • Sporadisk utlån/utleie av skoler, barnehager og gymsaler til private arrangementer stanses
  • Slår av utvendige varmeanlegg (varmekabler/fjernvarme)

Innfører betaling for elbillading

I begynnelsen av neste uke blir det innført en betalingsløsning på kommunale/offentlige ladestasjoner.

Fremdeles lys i gatene

På grunn av tekniske begrensninger blir det fremdeles gatelys i Porsgrunn. I Uræddløypa har vi et annet system. Der blir lysene slått av etter kl. 24.

Til toppen