Porselensbesøk fra Slovakia

Innhold

Onsdag 4. mai hadde vi besøk av ambassadøren til Slovakia, ordfører og representanter fra byen Modra. Besøket skyldes at Porsgrunn, via Telemark museum, er representert i to EU-prosjekter knyttet til porselen.

Slovakia 1 770

Delegasjonen besøkte rådhuset, fikk en guidet porselensvandring i Storgata og deltok på åpningen av en utstilling på Porselensmuseet.

Slovakia 4 770

Utstilling på Porselensmuseet

Utstillingen "The Story of Modra Ceramics" er laget av våre slovakiske kolleger fra Modra og er en del av EØS-finansiert prosjekt Clay Day - Magic of Clay.

Utstillingen er tilgjengelig frem til 15. september.

Slovakia 8 770

Clay Day – Magic of Clay

Samarbeidsprosjektet med Modra tar utgangspunktet i leire som hovedingrediens i både keramikk- og porselensproduksjon. Formålet er kompetansedeling ved å lære om hverandres keramikktradisjoner, samt utveksling av utstillinger. Det betyr at keramikk fra Modra vises i Porsgrunn, og porselen fra Porsgrunn vil bli utstilt i Modra. På denne måten vises likheter og forskjeller i produksjon, teknikk og dekorering.

Prosjektet vil også resultere i en ny utstilling i Modra «From jug to figural art». I tillegg skal kunstnere fra Modra og Porsgrunn kunne delta i et seminar med keramikk som tema. Prosjektets avslutning er planlagt høsten 2022 når festivalen Feast of Clay finner sted.

Det er ønskelig at Porselensmuseet, så vel som Porsgrunn kommune, skal innhente læring fra Modra på hvordan porselen er integrert i det offentlige rom, ved at det tradisjonelle mønsteret er en del av bybildet og porselenet brukes til å formidle kulturen og byens historie.

Porselensbyen Porsgrunn

Dette er ett av to pågående EU-prosjekter knyttet til porselen som Porsgrunn er engasjert i. Det andre prosjektet er med Boleslawiec i Polen.

Prosjektene og det internasjonalene samarbeidet som disse representerer er viktige byggesteiner i arbeidet med å forsterke Porsgrunns identitet knyttet til porselen. Samtidig bidrar de til å utvikle porselen som attraksjon og Porsgrunn som attraktiv by. Økt besøk av turister både innenfor og utenfor landets grenser vil også kunne gi ringvirkninger for det lokale næringslivet.

Samarbeid over landegrenser har lange tradisjoner i Porsgrunn.

Byen vokste frem nettopp med bakgrunn i sin beliggenhet langs elven og med nærhet til havet. Sjøfarten og handel med Europa og verden har vært vår livsnerve fra tidligere tider og frem til i dag. Inspirasjon fra utlandet (Tyskland) medførte i sin tid at Norges første porselensfabrikk ble etablert her i byen. Og siden har kulturarven knyttet til industrihistorie, håndverk og design utviklet seg i takt med tiden og nye impulser.

Internasjonal utveksling viser hvordan vi er bundet sammen av tradisjoner, kulturer og handelsveier. Hvordan keramikk som materiale har gitt grunnlag for ulike produksjoner og uttrykk. Og hvordan gjenstander preges av stedets egenart, men samtidig har gjenkjennbare likhetstrekk på tvers av landegrenser. For både Modra og Porsgrunn er keramikk/porselen en viktig ingrediens i stedets identitet, og bærer med seg en viktig del av vår historie.

På Porselensmuseet får vi nå gleden av å oppleve en bit av Europas keramikkhistorie. På samme måte som porselenet fra Porsgrunn i sin tid ble brakt ut i verden.

Europeen Route of Ceramics

EU-prosjektene har også gitt Porselensmuseet og kommunen vår medlemskap i Europeen Route of Ceramics. Det er en kulturrute sertifisert av Europarådet. 

Det er vanskelig å få medlemskap. Men Porselensmuseet i Porsgrunn, som eneste medlem fra Skandinavia, har kommet med. 

Hensikten er å gi kulturarven knyttet til produksjon av keramikk og dens gamle tradisjonelle historie verdi. Kulturmålet er å skape et bærekraftig og konkurransedyktig turismetilbud, ikke bare basert på kunstneriske produksjoner og samlinger (workshops og museer), men også på hele den kulturelle og sosiale utviklingen som disse destinasjonene har levd gjennom årene.

Slovakia 12 Stina Glømmi
Til toppen