Planlagt vedlikeholdsstopp i Yaras Ammoniakkfabrikk

Innhold

Yara melder om planlagt vedlikeholdsstopp i Ammoniakkfabrikken fra fredag morgen. Det vil være synlig og hørbar fakkel. Ingen fare for omgivelsene.

Yaras Ammoniakkfabrikk på Herøya stopper for planlagt vedlikehold fredag 17. april, kl. 08. Fabrikkens sikkerhetssystemer, inklusiv trykkavlastning blir aktivisert. 

Synlig og hørbar fakkel vil pågå de første dagene i stopperioden. Faklingen medfører ingen fare for omgivelsene.

Oppkjøring tidlig mai
Det blir også synlig fakkel på Tankterminalen fra lørdag 18. april formiddag til søndag 19. april, i forbindelse med tømming av gassrørledning fra Rafnes til Tankterminalen sør-øst i Herøya Industripark. Denne fakkelen vil framstå som ganske mørk.

Ammoniakkfabrikken vil begynne oppkjøring rundt 2 mai, og det vil være synlig og hørbar fakkel fram til fabrikken er i normal produksjon igjen rundt 10. mai.

Til toppen