Ordføreren på stormøte om flyktningsituasjonen

Innhold

Tirsdag var Porsgrunn kommune, som eneste norske kommune, invitert til et dialogmøte med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Tema for møtet var håndteringen av flyktninger fra Ukraina.

Møtet foregikk i Wien, men ordfører Robin Kåss deltok digitalt via Teams.

Møte Med OSSE Robin Kåss 770

De andre som var invitert inn var Lviv kommune (Ukraina), Liechtenstein og en menneskerettighetsorganisasjon i Romania.

Ordføreren forteller at det gjorde stort inntrykk å høre om hvordan Ukrainske byer har tatt imot hundretusener av internt fordrevne.

Porsgrunn og Liechtenstein fortalte om integrering og hjelp til flyktningene som har måttet forlate Ukraina.

- Det var en stor ære å få delta og Porsgrunn uttrykte solidaritet med våre venner i Ukraina. Tilhørerne ga uttrykk for at erfaringene fra Porsgrunn var nyttige. Jeg håper at vårt bidrag i møte kan inspirere flest mulig lokalsamfunn til å hjelpe flyktninger. Jeg fortalte at vi vil hjelpe så mange som det er behov for, så lenge det er nødvendig, sier ordfører Robin Kåss.

- Det varmet å høre den takknemligheten de ukrainske representantene ga uttrykk for, midt oppi de enorme belastningene de står i. Russland var også med i møtet. Jeg håper at Russlands ledere snart forstår at de må slutte krigen, sier han.

Om OSSE

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er et viktig forum for dialog og samarbeid i hele det euroasiatiske området, der landene i Europa og Eurasia, USA og Canada, samt Russland deltar. OSSE har 57 deltakerland.

Organisasjonen, som har hovedsete i Wien, arbeider innenfor tre dimensjoner; den politisk-militære dimensjon, den økonomisk-miljømessige dimensjon og den såkalte menneskelige dimensjon som setter søkelys på å fremme demokrati, godt styresett og menneskerettigheter. OSSE jobber blant annet med å hindre at konflikter oppstår, megler i konflikter som har oppstått og bistår med gjenoppbygging etter at en konflikt er avsluttet.

OSSEs hjemmeside

Ordfører Robin Kåss I Teamsmøte Med OSSE 770
Til toppen