Opphever lokal forskrift om idrettsaktivitet og stenging av idrettsanlegg

Innhold

Lokal forskrift om idrettsaktivitet og stenging av idrettsanlegg i Porsgrunn oppheves med umiddelbar virkning.

Med bakgrunn i nye nasjonale retningslinjer, og signaler om gradvis gjenåpning av samfunnet og tilbakeføring til normalen, anses det ikke lenger nødvendig med en egen lokal forskrift om idrettsaktivitet og bruk av idrettsanlegg.

- Idretten i Porsgrunn har gjennom hele pandemien vist et stort ansvar for å forebygge smitte, og opparbeidet gode systemer for ivaretakelse av gjeldende smittevernsregler under organisert aktivitet. I samråd med Idrettsrådet vurderer vi at det ikke lenger er behov for den lokale forskriften om idrettsanlegg, sier ordfører Robin Kåss.

- Jeg har stor tro på idretten fortsatt kommer til å være like dyktige med å følge råd og pålegg fra nasjonale helsemyndigheter og sine egne særforbund. Jeg ber alle innbyggere om å fortsatt følge anvisningene fra det lokale idrettslaget hvis man ønsker å bruke et idrettsanlegg, legger han til.

Det forventes at idrettslagene etterlever nasjonale føringer om antall personer, avstand og øvrige smittevernsregler.

Oppheving av den lokale forskriften innebærer at idrettslagene ikke lenger trenger å søke kommunen om tillatelse for organisert aktivitet. Det enkelte idrettslag må ta selv ta vurderinger og ansvar for hvilken aktivitet det åpnes for i egen klubb, på eget anlegg (utendørs og innendørs) og hvordan smittevernsreglene etterleves.

For aktivitet i kommunale utendørs anlegg gjelder til enhver tid nasjonale smittevernsregler.

For aktivitet i kommunale innendørs anlegg avventer vi nasjonale retningslinjer.

 

Til toppen