Oppdatert Naboinformasjon fra Herøya Industripark

Innhold

– Naboinformasjonen revideres hvert fjerde år, og har informasjon som er viktig at våre naboer kjenner til, sier eierne av informasjonen.

Teamet bak naboinformasjonen: bak fra venstre Roger Hansen, Hovedverneombud i Yara Porsgrunn, Øystein Palmgren, HMS-sjef Inovyn Norge AS, foran Marit Bredesen, HMSQ-sjef Herøya Industripark AS, Kristian Lund, Drifts- og HMS-sjef Air Liquide Skagerak AS og Terje Nilsen, HMS-sjef i Yara Porsgrunn. Foto: Herøya Industripark
Teamet bak naboinformasjonen: bak fra venstre Roger Hansen, Hovedverneombud i Yara Porsgrunn, Øystein Palmgren, HMS-sjef Inovyn Norge AS, foran Marit Bredesen, HMSQ-sjef Herøya Industripark AS, Kristian Lund, Drifts- og HMS-sjef Air Liquide Skagerak AS og Terje Nilsen, HMS-sjef i Yara Porsgrunn. Foto: Herøya Industripark

Det er tre bedrifter i industriparken som håndterer mengder kjemikalier som definerer dem til storulykkevirksomhet. Disse bedriftene er Yara Porsgrunn, Inovyn Norge AS og Air Liquide Skagerak AS.

Storulykkeforskriften stiller krav om informasjon til allmennheten. Denne informasjonen skal beskrive hvilke kjemikalier som håndteres og hvilken innvirkning de har på helse, miljø og sikkerhet. 

Støy og fakling

I folderen informerer bedriftene om noe av det industriparkens naboer av og til kan oppleve av støy, fakling og røyk fra piper. 

– Ved oppstart og stopp av fabrikker, vil det kunne forekomme fakling og støy, samt røyk fra piper. Slike aktiviteter utgjør ikke noen fare for omgivelsene, sier Terje Nilsen, HMS-sjef i Yara Porsgrunn. 

– Vi vil informere i forkant av planlagte opp- og nedkjøringer av fabrikkene. Informasjonen blir publisert på industriparkens webside, eller sosiale medier.

Alarmnivåene i industriparken

– Vi beskriver de tre alarmnivåene vi har i industriparken, sier Marit Bredesen, HMSQ-sjef i Herøya Industripark AS og HMS-koordinator i industriparken.

– Det som er viktig å merke seg er rutiner for befolkningsvarsling. Dersom det oppstår akutt fare som berører flere fabrikker og nærmiljøet til industriparken, besluttes Gassalarm Grenland. Varslingssignalet heter "Viktig melding - søk informasjon", og sendes over sivilforsvarets sireneanlegg. Befolkningen varsles samtidig med SMS. 

Digital naboinformasjon  

Informasjonen kan lastes ned, klikk her for pdf. Finnes også nederst på heroya-industripark.no under Nyttige lenker, eller du kan lese den her Naboinformasjon norsk.

Til toppen