Offisiell åpning av Nel-fabrikken på Herøya

Innhold

Olje- og energiminister Terje Aasland stod for den offisielle åpningen av verdens første helautomatiserte produksjonsanlegg for elektrolysører.

Elektrolysørene som produseres ved fabrikken brukes til å produsere grønt hydrogen. Håpet er at hydrogen på sikt skal kunne brukes til å erstatte fossile brensler både i industri og i transport.

- Nels nye fabrikk på Herøya er et skritt i riktig retning mot en fremtid uten utslipp. For å nå klimamålene, trenger vi folk som søker, ser muligheter og er villig til å investere, sa ministeren i sin åpningstale.

I dag utgjør grønt fornybart hydrogen bare én prosent av verdens totale industri- og mobilitetshydrogenforbruk. Nels nye anlegg på Herøya skal dermed øke denne prosentandelen så mye som mulig.

Med dette nye og banebrytende anlegget er målet å bli verdensledende. Dette må skje samtidig som kostnaden for grønt hydrogen faller, slik at nye bruksområder åpnes og gjør grønt hydrogen til det beste alternativet for avkarbonisering.

- Vi er en «game changer», sa Jon André Løkke, Nels administrerende direktør.

I følge Nel er hemmeligheten oppskalering og automatisering som senker enhetskostnadene for elektrodeproduksjon kraftig.

Produksjonen foregår i de samme industrihallene hvor REC tidligere produserte wafere til solindustri.

Glade over investeringene i grønn energi på Herøya: Ordfører Robin Kåss, olje- og energiminister Terje Aasland og administrerende direktør i Herøya Industripark Sverre Gotaas
Glade over investeringene i grønn energi på Herøya: Ordfører Robin Kåss, olje- og energiminister Terje Aasland og administrerende direktør i Herøya Industripark Sverre Gotaas
Næringssjef i Porsgrunn Øyvind Solbakken, fabrikkdirektør i Nel på Herøya Ragnar Johnsson og ordfører Robin Kåss
Næringssjef i Porsgrunn Øyvind Solbakken, fabrikkdirektør i Nel på Herøya Ragnar Johnsson og ordfører Robin Kåss
Fra mingleområdet under åpningen Foto: Nel Hydrogen
Fra mingleområdet under åpningen Foto: Nel Hydrogen
Til toppen