Offentlig varslingsprøve onsdag 9. juni

Innhold

Signalet "VIKTIG MELDING - SØK INFORMASJON" sendes kl. 12.00.

Varslingsprøven er et ledd i funksjonskontroll av sivilforsvarets varslingsanlegg og omfatter alle operative anlegg på landsbasis.

Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for varsling av befolkningen ved akutt fare. Anleggene testes to ganger i året. Gjerne andre onsdag i månedene januar og juni.

I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene bli brukt ved fare for flyangrep.

Til toppen