Offentlig tannhelsetilbud kun til de med akutt behov

Innhold

På grunn av koronapandemien har Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunen satt inn kraftige tiltak for å redusere smittefaren, samt rasjonere på nødvendig smittevernutstyr.

Fra 18. mars tilbyr de kun behandling til pasienter med svært akutte behandlingsbehov. Dette gjelder i første omgang frem til 13.april.

Porsgrunn tannklinikk er åpen for akutt hjelp. Pasienter med akutt tannbehandlingsbehov blir bedt om å henvende seg til dem for å se hva som er den mest forsvarlige løsningen basert på faglige vurderinger.

Porsgrunn tannklinikk har telefon: 35 56 65 60

 

Til toppen