Nye gatenavn og stedsnavn

Innhold

Navnekomiteen vedtok i møte 8. mars noen nye navn på gater og steder i Porsgrunn

Veg i Bergsbygda

Vegen fra Ulesundvegen til Seivall skal hete Seivallvegen. Vegtraseene som i dag heter Seivallvegen skal ha navnene Brønnstadvegen og Seivallmoen. Vegtraseen fra Ulesundvegen til Brønnstadbukta skal hete Brønnstadvegen. Vegtraseen fra Brønnstadvegen til eiendom 35/50 skal hete Seivallmoen.

Navn1

Veg på Osebakken

Veg mellom Skiensgate 15 og 17 skal hete Fabriciusgata. 

Navn2

Lekeplass på Osebakken

Lekeområdet mellom Doktorløkka bosenter og jernbanen skal hete Linnajordet.

Navn3

Lite område i Brevik 

Liten trekantet park vest for gravlunden på Øya (vis a vis Kirkevegen 8), skal hete Johan Castbergs plass.

Navn4
Til toppen