Nye gatenavn og stedsnavn

Innhold

Navnekomiteen vedtok i møte 8. mars noen nye navn på gater og steder i Porsgrunn

Veg i Bergsbygda

Vegen fra Ulesundvegen til Seivall skal hete Seivallvegen. Vegtraseene som i dag heter Seivallvegen skal ha navnene Brønnstadvegen og Seivallmoen. Vegtraseen fra Ulesundvegen til Brønnstadbukta skal hete Brønnstadvegen. Vegtraseen fra Brønnstadvegen til eiendom 35/50 skal hete Seivallmoen.

"Ny" veg til Seivall skal overta navnet Seivallvegen. Det oppstår to nye navn; Seivallmoen og Brønnstadvegen

Veg på Osebakken

Veg mellom Skiensgate 15 og 17 skal hete Fabriciusgata. 

Veg i forbindelse med nye boliger ved Teknikeren, Fabriciusgata

Lekeplass på Osebakken

Lekeområdet mellom Doktorløkka bosenter og jernbanen skal hete Linnajordet.

Linnajordet er nå offisielt navn

Lite område i Brevik 

Liten trekantet park vest for gravlunden på Øya (vis a vis Kirkevegen 8), skal hete Johan Castbergs plass.

Navn på plass på Øya i Brevik, Johan Castbergs plass
Til toppen