Nye besøksregler for sykehjem

Innhold

På grunn av økende smittetrend innføres det nye besøksregler på våre sykehjem. Pårørende som har vært på reise utenfor Norge, bes om å ikke komme på besøk før det er gått 10 dager etter hjemkomst til Norge.

Ved særskilte tilfeller gjør vi individuelle vurderinger.

Det samme dersom du er i karantene eller har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist koronavirus. Kun friske personer uten symptomer de 10 siste dagene kan komme på besøk.

Besøkende må fortsatt avtale tid for å komme til sykehjemmet, og det er prosedyrer på at det stilles spørsmål om utenlandsreise.

Øvrige besøksregler:

  • Det er institusjonene som avgjør hvilke beboere som kan motta besøk ut fra funksjonsnivå og en vurdering av om beboer kan etterleve smittevernregler.
  • Besøkende må henvende seg til avdeling i forkant av besøk, for å lage avtaler om praktisk gjennomføring
  • Ansatte har et ansvar når det gjelder informasjon om og oppfølging av smittevernprosedyrer som avstand og hygienetiltak.
  • For at flest mulige skal få ta imot besøk, vil besøkstiden være begrenset og antall besøkende på samme tid vil vurderes ut fra fasiliteter på det enkelte sykehjemmet, som størrelse på rom m.v.

Våre besøksregler er basert på ønsket om å kombinere trygge tjenester og god livskvalitet. Ta kontakt med virksomheten om du har spørsmål!

Til toppen