Ny holdeplass ved Hovengasenteret klar til bruk

Innhold

Mandag 11. april blir den nye holdeplassen langs fylkesveg 32 ved Sandbakken, rett nord for rundkjøringen ved Hovengasenteret, tatt i bruk.

Med det nye stoppet ved Sandbakken blir det lettere tilgang til buss i sørgående retning for beboere på Osebakken og de som ferdes og bor i og rundt Hovengasenteret. De har tidligere måttet benytte seg av holdeplass Borgeskogen og Assuransegata. To holdeplasser som begge er et stykke unna, og ikke lett tilgjengelig hvis man for eksempel skal besøke Hovengasenteret, butikker, barnehage og skole i området.

Den nye holdeplassen er moderne og lett å vedlikeholde. Støyskjermen er trukket litt lenger unna vegen. Dette for å få tilstrekkelig plass til busslommen.  Skjermen har dermed blitt høyere for å gi best beskyttelse for støy

Ordfører Robin Kåss, nestleder i Utvalg for miljø og byutvikling Hilde Forberg Andersen og leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg var i dag på befaring på den nye holdeplassen.  De var alle tre veldig fornøyde med resultatet og gleder seg til at den blir tatt i bruk. De fremhevet at avstand til holdeplass har mye å si for hvor attraktivt det er å bruke buss i hverdagen.

Bussholdeplass Sandbakken på andre siden av vegen, i retning Skien, er en av de mest brukte i Grenland med 22 000 påstigende i året (2019-tall). Det manglet en holdeplass på motsatt side, mot Porsgrunn. Nå er den altså på plass.

- Vi har fått mange henvendelser om bedre busstilbud i Hovengaområdet. Med dette nye busstoppet blir det enklere å ta buss fra Hovenga og Osebakken, sier ordfører Robin Kåss.

Holdeplassen, som er et prosjekt i Bypakke Grenland, har en ramme på 12 millioner kroner og inkluderer i tillegg til etablering av bussholdeplassen også et grunnerverv, kompensasjon for rivning av bygg, ny støyskjerm, gangvei og entreprenørkostnader.

Befaring på nytt busstopp ved Hovenga: Ordfører Robin Kåss, nestleder i Utvalg for miljø og byutvikling Hilde Forberg Andersen og leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg. Borgenga barnehage har pyntet busstoppet i forbindelse med konkurransen "beste pyntede bussholdeplass" som Farte/fylkeskommunen arrangerer for barnehager
Befaring på nytt busstopp ved Hovenga: Ordfører Robin Kåss, nestleder i Utvalg for miljø og byutvikling Hilde Forberg Andersen og leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg. Borgenga barnehage har pyntet busstoppet i forbindelse med konkurransen "beste pyntede bussholdeplass" som Farte/fylkeskommunen arrangerer for barnehager
Til toppen