Ny forkjørsregulering av Aalsgate og Sykehusvegen

Innhold

Porsgrunn kommune har i samarbeid med Staten Vegvesen og Politiet besluttet å forkjørsregulere Aallsgate og Sykehusvegen. Endringen gjelder fra 09.12.20 kl.07.00.

Bakgrunnen for dette er først og fremst trafikksikkerheten til syklister som kommer til å benytte de nye sykkelfeltene i Aallsgate .

Det vil til våren 2021bli malt opp røde sykkelfelt fra sykehuset og ned til Sverresgate .


Vi regner med at dette tiltaket har følgende effekt ;

  • Nødvendig for sikkerheten til syklister når vi  innfører tosidig sykkelfelt i Aallsgate
  • Bedre trafikksikkerhet og færre kryssulykker.
  • Bedrer framkommelighet og komfort for  Metrobussene som går der .
  • Fartsnivået går ikke nevneverdig opp i følge forskningsrapport. ( Se rapport om emnet av trafikkforsker Rune Elvik – TØI fra 2017
  • Trafikantene oppfatter det som naturlig at hovedvegen har forkjørsrett i forhold til mindre sideveger.


Det vil bli foretatt før og etter målinger av fartsnivået i forbindelse med ny regulering

  • Eventuelle fartsreduserende tiltak vil bli vurdert hvis farten øker markant .


Eiendommer med utkjøring til Aallsgate – Sykehusvegen er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig sikt ut fra sin avkjørsel slik at ulykker unngås.

Sikthindrende hekker , trær og murer vurderes i denne sammenheng .

Til toppen