Norcem Brevik søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven ved etablering av karbonfangstanlegg

Innhold

Norcem Brevik produserer klinker og sement basert på kalkstein og andre råstoffer, med kull og alternativt brensel (avfall) som energikilder.

De skal etablere et fullskala fangstanlegg for CO2. Dette vil medføre en årlig reduksjon av CO2-utslippet på 400 000 tonn. Anlegget vil også redusere forurensende utslipp til luft, men vil også medføre utslipp av noen nye stoffer til luft og vann.

Norcem Brevik søker derfor Miljødirektoratet om endret tillatelse til forurensende virksomhet. Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Miljødirektoratet - Norcem Brevik søker om endring av tillatelse 

 

Til toppen