Nedre del av Storgata stenges fra neste uke

Innhold

Ny fase ved Franklintorget krever stenging i nedre del av Storgata fra neste uke. Det jobbes for at strekningen kan åpnes igjen før markedsdagen ved Franklintorget lørdag 30. april.

Arbeidet ved Franklintorget i Skomværgata 1-5 gjør det nødvendig å stenge for gjennomkjøring. På denne strekningen skal asfalten tas vekk og masser skiftes ut før det legges stein.

Arbeidet vil pågå fra uke 12 til og med uke 17.

Gjennomkjøring for biler fra rundkjøring i Skomværgata til Storgata 98 i Ferjegata vil være stengt i denne perioden. Det vil være tillatt for busser og drosje til å benytte strekning. Dette vil bli lysregulert i begge ender. 

Allmenn biltrafikk som skal lenger nord i Storgata må velge å kjøre alternative ruter i denne perioden. Alternative ruter for biltrafikk i perioden kan for eksempel å kjøre ned til Storgata via Winthersgate. Dette alternativet vil også gjelde for varetransport med leveringer til butikker i Storgata og ned til krysset Storgata-Skomværgata.

-Vi skal og knytte til overvann til eksisterende rør på strekningen, sier byggeleder Øystein Jonhaugen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det vil bli etablert en midlertidig bussholdeplass i Skomværgata 9-11, der eksisterende parkeringsplasser på motsatt side vil bli fjernet for å få nok passasje for passeringer av kjøretøy.

På strekningen Skomværgata 1-5 vil det lages gangsluser for myke trafikanter og god tilrettelegging for næringslivet.

Arbeidet ved Franklintorget er i rute og skal etter planen åpnes 1. september.

Til toppen