Når hvert øre teller

Innhold

Eldrerådet i Porsgrunn ønsker å berømme den jobben Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) lokallag for Porsgrunn og Bamble gjør for eldre i kommunen. Torsdag tok de med seg ordføreren til HLF sine lokaler i Meierigården. Med seg hadde de 15 000 kr.

- Vi ønsker å støtte dere i det viktige arbeidet dere gjør. Dere gjør en kjempejobb. Mange har glede av den jobben dere gjør. Vi ønsker også at flere skal bli oppmerksomme på tilbudet dere gir, sier eldrerådets leder Hans Martin Gullhaug.

Under forrige møte i Eldrerådet informerte lokallaget om det arbeidet de gjør- et arbeid basert på frivillighet.

- Den informasjonen vi fikk var veldig bra. Vi fikk et veldig godt inntrykk av alt de gjør. Det ble vi imponert over, sier eldrerådets Kari Thomassen.

Eldrerådet har fått en pott med penger av bystyret. Pengene kan rådet dele ut til formål de mener eldre i Porsgrunn har glede av. Ordfører Robin Kåss er enig i at dette er en god sak å støtte.

- Det er mange av våre innbyggere som har nedsatt hørsel. Det er en av de vanligste funksjonsnedsettelsene som er. Det er mange eldre som har nedsatt hørsel, sier Kåss.

- Hørsel er en sentral del av kommunikasjon. Noen ganger kan derfor redusert hørsel føre til både isolasjon og ensomhet. Det finnes heldigvis mye god hjelp. At HLF bidrar til denne hjelpen, er veldig viktig, legger han til.

Einar Sørli mottok gaven på vegne av lokallaget. Han er en av de frivillige.

- Pengene skal blant annet være et bidrag til å gjøre lokallaget bedre kjent, forteller Sørli.

Han viser frem en brosjyre som de skal trykke opp og sende ut.

Noe av det de gjør er å hjelpe høreapparatbrukere med å skifte batterier, slanger, domer og filter. De hjelper til med å koble telefon inn på høreapparatene, tar hørseltesting og veileder om hvor man kan henvende seg. Ved siden av praktisk bistand og kunnskapsformidling, arrangerer de også ulike aktiviteter og reiser.

Kontoret ligger i 1. etasje i Meierigården Helse- og aktivitetssenteret. De har åpent mandager kl. 11-13 og torsdager kl. 10-12. Det er bare å komme innom for en prat eller litt bistand.

På bildet: Kari Thomassen, Einar Sørli, Robin Kåss og Hans Martin Gullhaug   Foto: Hege Schjøth Øverås
På bildet: Kari Thomassen, Einar Sørli, Robin Kåss og Hans Martin Gullhaug Foto: Hege Schjøth Øverås
Til toppen