Nå starter veiarbeidene på Herøya

Innhold

Oppstart på ny sykkelveg med fortau langs rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev ble markert i dag. Prosjektet skal stå ferdig i oktober 2021.

- Dette er et av de større prosjektene til Bypakke Grenland. Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen, sa fylkesordfører Terje Riis Johannesen.

Tiltaket skal gi et bedre tilbud for gående og syklende. Det er planlagt sykkelveg med fortau på strekningen, samt å løse trafikksikkerhetsutfordringene med direkte avkjørsler.

Sykkelveg med fortau langs rv. 36 mellom Klevstrand og Skrapeklev er et viktig bypakkeprosjekt. Det er en strekning på hovedsykkelnettet med et dårlig tilbud i dag, og hvor utbedring har vært planlagt i mange år.

- Strekningen er også skoleveg for mange. Det er et godt trafikksikkerhets- og fremkommelighetstiltak for myke trafikanter, samtidig som det er etterspurt av næringslivet som benytter riksvegen, sa ordfører Robin Kåss.

På strekningen mangler det et sammenhengende tilbud for myke trafikanter på vestsida av Rv. 36. Det er mange private avkjørsler, en del kryssulykker og dårlig trafikkavvikling i rushtiden.

Vegen er en av de mest trafikkerte innfartsvegene i Grenland og har stor andel tungtrafikk. Vegen binder store befolkningsområder sør i kommunen sammen med Porsgrunn sentrum og Skien.

Kostnadsrammen er på prosjektet er på 72 millioner kroner

Bygging av sykkelveg med fortau starter ved Klevstrandkrysset og jobber seg opp til Bakkedammen.

Samtidig som den nye sykkelvegen med fortau bygges skal kommunen fornye vann- og spillvannsnettet langs traseen.

Vegen for myke trafikanter skal bli 5 meter bred. Her er bredden illustrert ved ordfører i Skien Hedda Foss Five, varaordfører i Porsgrunn Anne Kristine Grøtting, fylkesordfører Terje Riis Johansen, ordfører i Porsgrunn Robin Kåss, ordfører i Siljan Kjell Abraham Sølverød og prosjektleder for entreprenør Marthinsen & Duvholt Sølvi Tengren. I bakgrunnen står prosjektleder for vann og avløpsarbeidet kommunen skal gjennomføre Sadq Saddik Shukri og politiker/herøyabeboer Gordon Kleppe.
Til toppen