Nå sopes gang- og sykkelveiene

Innhold

I Porsgrunn er sopebiler i gang med for å fjerne støv og grus fra hovedveier for gang- og sykkel. Til mandag startes det opp i Skien.

I Porsgrunn regner man med at man i løpet av 7-10 dager skal ha grovfeiet de viktigste gang- og sykkelvegene. Så følger sentrumsområdene og, og hvis alt går etter planen skal feiearbeidet være ferdig 10.mai.

Mye strøsand og grus om vinteren gir enda mer svevestøv om våren.

Alle sopebilene har krav på utstyr som også tar opp mye av det helseskadelige støvet pm10.

-Også sopebilene kommunen leier inn fra entreprenørene har de siste årene fått samme krav til utstyr for partikkelopptak som det kommunen bruker, opplyser driftsleder Bjørn Roger Aanesen i Porsgrunn kommune.

Simon Alme i Steen-Hansen Maskin AS rengjør har akkurat startet arbeidet for Porsgrunn kommune med rengjøring av gang- og sykkelvegene i Kjølnes-området.
Til toppen