Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO

Innhold

Stortinget har vedtatt redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier (1-2. trinn), og gratis SFO for elever med behov for særskilt tilrettelegging (5-7. trinn), fra 1. august.

Fra mandag 10. august kan foresatte med barn på 1. og 2.trinn søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Det er bestemt at ingen husholdninger skal betale mer enn 6% i opphold, pr barn, på disse trinnene, for Porsgrunn kommune tilsvarer dette en samlet inntekt på 495.000,- for en 100%/fulltidsplass.

Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet kan ha rett til redusert betaling, og kan søke via Visma Flyt Skole sin hjemmeweb på
Trykk på «knappen» Søknader, der i bildet der du også kan trykke SFO, for å komme til søknadsportalen.
Du kan få mer informasjon ved å kontakte ditt SFO, dersom du lurer på noe.
De som søker i august og september, og som får innvilget søknaden, innvilges reduksjon fra 1. august. De som søker senere, får innvilget reduksjon fra måneden etter innvilget søknad.

Alle SFO-brukerne må betale full pris som vanlig i august. De som søkt og fått innvilget redusert foreldrebetaling vil få tilbakebetalt aktuelt beløp for august.
Til toppen