Nå kan det søkes Bufdir om tilskudd til tiltak og aktiviteter for barn og unge i 2022

Innhold

Bufdirs tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge 2022 er nå utlyst

Dere finner info og lenker her: Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i kommuner kan søke om midler innen 17. desember 2021.
Tilskuddsordningens nettside finner dere her: Tilskudd til inkludering av barn og unge (bufdir.no)

Bufdirs tilskuddsordning til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer for 2022 finner dere her: Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer (bufdir.no)
Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn samt fylkeskommuner og kommuner kan søke om midler innen 6. desember 2021.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning i søkeprosessen?
Ta kontakt med:
Kristin Nilsen
kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 913 53 846.

Eller:
Kristine Aaltvedt-Rønning
kristine.aaltvedt-ronning@nav.no
Mobil: 413 95 482

Til toppen