Nå kan det søkes Bufdir om tilskudd til tiltak og aktiviteter for barn og unge i 2021

Innhold

Bufdir lyser ut to tilskuddsordninger hvor offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i kommuner og bydeler kan søke om midler innen 4. desember 2020:

Tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020 skal bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpent møteplasser i de utvalgte bykommunene.
Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år fra utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal være et virkemiddel for å bedre mulighet for for flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosial situasjon.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning i søkeprosessen? Vi avholder ikke informasjonsmøte i år pga smittesituasjonen. Men vi ønsker å hjelpe deg med det du lurer på, så ta kontakt med oss:

Kristin Nilsen kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no Mobil: 913 53 846.

Eller: Kristine Aaltvedt-Rønning kristine.aaltvedt-ronning@nav.no Mobil: 413 95 482

 

Hennes finner du informasjon og søknadsskjemaer:

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

 

Til toppen