Nå blir det bredbånd i Oklungen

Innhold

Kommunen har skrevet under en avtale med Telenor om bredbåndsutbygging i Oklungen.

Dette lar seg gjennomføre blant annet ved hjelp av økonomiske bidrag fra Porsgrunn kommune og statlige Nkom-midler via Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Total kostnad for utbyggingen er beregnet til 5,5-6 millioner. Kommunen går inn med 2,15 mill. Den statlige finansieringen er på 1,25 millioner.

Det kommer til å koste 5000 kr for husstander å knytte seg på. Telenor skal opprette en nettside der interesserte kan melde seg på.

Avtalen betinger at minst 70 prosent av 120 potensielle abonnenter inngår avtale.

Tilstede under signeringen: Torgeir Selle (fylkeskommunen), Arne Quist Christensen (Telenor), Petter Korsell (næringsdrivende i Oklungen), ordfører Robin Kåss og varaordfører Anne Kristine Grøtting.
Til toppen