Mottok Eldreprisen 2022

Innhold

Eldreprisen for 2022 gikk til Sykling uten alder. Det er en forening som gir eldre og andre med forflytningsvansker mulighet til å komme ut på sykkeltur.

Under prisutdelingen i Ælvespeilet: Eldrerådets leder Hans Martin Gullhaug, Johs Ryskar i Sykling uten alder og ordfører Robin Kåss
Under prisutdelingen i Ælvespeilet: Eldrerådets leder Hans Martin Gullhaug, Johs Ryskar i Sykling uten alder og ordfører Robin Kåss

Prisen ble delt ut av ordfører Robin Kåss, under feiringen av Eldredagen mandag 3. oktober.

- I juryens begrunnelse står det at årets pris gis til en organisasjon, som gjennom mange år har gledet eldre med sine piloter og sine sykler med turer ute i friluft. Prisen tildeles for det arbeidet som målrettet gjøres for å aktivisere eldre. Formål er at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal få mulighet til å komme ut og være en del av samfunnet og nærmiljøet, sa Kåss.

- Videre står det at prisen er en oppmuntring til å fortsette dette gode tilbudet, da spesielt med tanke på eldre. Det å bidra til å få eldre ut på turer er veldig positivt, la han til.

Prisen består av et diplom og en pengegave på 10 000 kroner.

- Vi ønsker å gi våre eldre vind i håret, at de skal få oppleve byen og naturen på nært hold fra sykkelen og mulighet til å se steder hvor de har levd deres liv, sa Johs Ryskar i Sykling uten alder, da han mottok prisen.

- Alt arbeid i foreningen er basert på frivillighet. Vi har 20 sykler. Hittil i år, har vi hatt med mer enn 500 sykehjemsbeboere ut på tur, fortalte han

Bli sykkelpilot!

Han oppfordrer flere til å melde seg som frivillige piloter. Det vil si noen som kan sykle andre med en rickshaws/taxisykkel.

Kanskje du har litt ledig tid en gang i måneden – eller vil du bruke noen timer i uka? Det er du som bestemmer hvor mye – eller hvor lite – du vil sykle.

Det er ingen grunn til å være redd for at du ikke er trenet nok til å kunne bidra. Syklene har elektrisk hjelpemotor som gir deg god hjelp. Men litt trim vil du selvsagt få – det er som en ekstra bonus.

Les mer om foreningen og om hvordan du melder deg som pilot

Om Eldreprisen

Det er Eldrerådet i Porsgrunn som årlig deler ut Eldreprisen. Det er en hederspris. Den kan tildeles organisasjoner, lag og foreninger, grupper eller enkeltmennesker som har utmerket seg med en særlig innsats for eldre i Porsgrunn kommune i det foregående året. Det er en forutsetning at mottaker gir prisbeløpet videre til formål for eldre i kommunen.

Vinneren pekes ut av en jury, basert på innsendte forslag.

Til toppen