Minneord om Egil Aadland

Innhold

Egil Aadland ble født 25. januar 1938, og det var med stor sorg vi i Porsgrunn kommune fikk vite at han døde 12. mars i år, 84 år gammel. Få ha bidratt mer enn ham som ansatt i Porsgrunn kommune.

Februar 1966 leste Egil en annonse i Teknisk ukeblad, og søkte på stillingen som overingeniør i kommunen vår. Han hadde da utdannet seg ved NTH i Trondheim med eksamen i 1961, og deretter vært ingeniør i både militæret som vernepliktig og i Steinkjer kommune.

Heldigvis fikk Egil ja på søknaden til oss i Porsgrunn, og begynte jobben her allerede juni samme år. Først som overingeniør, deretter kommuneingeniør og så fra 1985 som teknisk rådmann.

I de disse årene jobbet han nøyaktig, og med stor entusiasme. Kvalitet var et nøkkelord, og det nyter fortsatt Porsgrunn godt av. Gode, romslige boligfelt og god kommunal infrastruktur setter sitt preg på den flotte byen vår. Aadland var forutseende med grunnleggende ting og forsto at vann og avløp er helt avgjørende for helse, miljø og videre utvikling av byen.

Selv husker jeg Egil best som rådmann, en stilling han fikk i 1990. Da jeg begynte som lokalpolitiker i 1995 var vi mange nye og unge som startet i bystyret. Rådmannen tok i mot oss på en glimrende måte. Sammen med daværende ordfører Elisabeth Nilsen jobbet man aktivt for å inkludere ungdommen. Rådmannen klarte å både bruke sine mange tiår med erfaring, og lytte til nye innspill.

Mens Egil Aadland var rådmann skjedde det en betydelig fornying og modernisering av kommunen. Nytt vannverk, start på oppgradering av elvefronten, ny skoler og sykehjem, boligutvikling for å nevne noe.

Men først og fremst vil Egil minnes for det gode mennesket han var. Rettferdig, redelig og inkluderende. Ansatte jeg har snakket med forteller at alle ble behandlet som likeverdige og alle var like verdifulle. Aadland ble påvirket av kulturen i Porsgrunn og var en stor porsgrunnspatriot, men har også med å forme kulturen og verdiene våre.

Kommunens motto: «Sammen om Porsgrunn» og våre verdier «fellesskap, likhet, raushet og mangfold» er i høyeste grad en del av en organisasjonskultur Egil har bidratt til å bygge opp. Selv om Egil Aadland nå har gått bort, så lever hans bidrag til Porsgrunn videre.

Vi lyser fred over Egil Aadlands minne, og våre tanker til hans nærmeste.

Robin Kåss, ordfører, Porsgrunn kommune

Til toppen