Mest attraktiv for næringslivet av kommunene i Vestfold og Telemark

Innhold

Porsgrunn klatrer fra 42. til 37. plass på NHOs årlige kommunerangering. Dermed er Porsgrunn vurdert som den mest attraktive kommunen for næringslivet i hele Vestfold og Telemark fylke.

- Plasseringen i NHOs kommune-NM viser at Porsgrunn er en næringsoffensiv kommune som legger godt til rette for bedriftene i kommunen, sier Kristin Saga som er regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark.

- Samtidig oppfatter vi at Porsgrunn preges av en god kultur for innovasjon og omstilling - her finner industri og øvrig næringsliv nye veier når verden endrer seg. I tillegg er det høyt kompetansenivå i Porsgrunn. Vi måler for eksempel andel innbyggere med fagbrev og høyere utdanning. Samarbeidet mellom kommunen, universitetet og industrien er spesielt viktig, sier hun.

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Kommune-NM 2020 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2019.

Porsgrunn gjør det særlig godt på kompetanse og næringsliv. Der er vi henholdsvis på plass nummer 12 og 28. Porsgrunn har relativt høy næringslivsvariasjon, og gjør det også godt på indikatorene privat sysselsetting og kommunenes kjøp av private tjenester. Inntektsnivået er også over kommunemedianen. Kommunen har ung arbeidsstyrke og befolkningvekst. Området som trekker ned er arbeidsmarked. Der er vi på plass nummer 225. Dette skyldes relativt høy arbeidsledighet og høy uføreandel.

Les mer om NHOs kommune-NM og se flere resultater her

Nyheten om at Porsgrunn kommune gjør det så bra på NHOs rangering i kommune-NM ble tatt godt imot i Porsgrunn. Fra venstre: Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark Kristin Saga, ordfører Robin Kåss, varaordfører Anne Kristine Grøtting, rådmann Per Wold, leder av Utvalg for miljø og byutvikling Trond Ingebrigtsen, næringssjef Øyvind Solbakken og rådgiver i NHO Vestfold og Telemark Hege Pflug
Til toppen