Må stenge Deichmannsgate i fire uker

Innhold

Deichmannsgate blir stengt ved Øyekastvegen på Frednes fra mandag.

Omkjøring blir skiltet. Gående og syklende kommer forbi.

De nærmeste beboerne har fortsatt tilgang til sine eiendommer.

Stengingen skyldes rehabilitering av vann og avløpsledninger ved Frednesbakken/ Øyekastvegen.

Prosjektet er en del av saneringsplanen på Sundjordet og omegn, der prosjektene har pågått en stund. Hovedtraseene i saneringsplanen er etablert. Nå gjenstår sekundærtraseene.

- Vi ønsker å prøve ut en ny gravefri metode når vi skal separerer gjenstående felles avløp. Det vil si at vi blokker (presser) to ledninger, en spillvannsledning (kloakk) og overvannsledning, inn i ‘en eksisterende avløpsledning, forteller prosjektleder Henning Jarl Haukedal.

Konseptet har en viss usikkerhet i seg med tanke på fremdrift, men de håper og tror at dette er utført medio uke 43.

- Med erfaringene vi høster i Deichmansgate, vurderes mulighetene ved å ta store deler av gjenstående traseer av saneringsplanen med den gravefrie løsningen. Det betyr at vi kan rehabilitere og separere videre i saneringsplanen med mindre graving, sier Haukedal.

Prosjektleder Henning Jarl Haukedal
Det er nederste delen av Deichmannsgate som skal stenges.
Til toppen