Lærerstreiken lammer opplæringen fra 2. til 10. trinn

Innhold

78 nye lærere tas ut i streik fra mandag 19. september

Vi har mottatt melding fra Utdanningsforbundet om at ytterligere 78 personer i våre grunnskoler tas ut i streik fra mandag 19. september.

Dermed er rundt 270 av våre lærere tatt ut i streik og rammer det meste av ordinær opplæring fra 2. – 10. trinn

Vi forsøker å gi noen opplæringstilbud med de som er igjen på skolene, og det jobbes med å tilby noe tilsyn for de minste. Hver enkelt skole lager noen sosialpedagogiske tilbud ut fra hvor mange ansatte de har tilgjengelig. SFO er ikke rammet. De har et tilbud før og etter skoletid.

Skolens kanaler blir benyttet for å gi fortløpende informasjon til elever og foresatte

Følgende skoler er berørt:

 • Kjølnes ungdomsskole
 • Vestsiden skole
 • Heistadskolene
 • Stridsklev ungdomsskole 
 • Tveten ungdomsskole
 • Brattås skole
 • Brevik oppvekstsenter
 • Borge Barneskole
 • Grønli Barneskole
 • Klevstrand skole
 • Myrene skole
 • Stridsklev skole
 • Tveten skole

Følg med på nettsiden

Vi informerer her på denne nettsiden når det kommer ny informasjon om eventuelt streikeuttak for primærorganisasjonene.

Bakgrunn

Bakgrunnen for at det er streik, er at Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag avviste resultatet av hovedtariffoppgjøret 24. mai.

Det er dialog mellom partene, men vi kan dessverre ikke si noe om hvor lenge streiken varer.

Til toppen