La frem forslag til handlingsprogram 2023-2026

Innhold

Rådmannen la frem forslag til Handlingsprogram 2023-2026 i administrasjonsutvalget 3. november

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Forslaget til handlingsprogram skal til politisk behandling i bystyret 15. desember.

Se rådmannens forslag til handlingsprogram 2023-2026 her

 

Til toppen