Kurs i mestring av belastning

Innhold

Psykisk helsetjeneste i Porsgrunn kommune, arrangerer kurs i mestring av belastning.

Hvem er kurset for?

Kurs i mestring av belastning - KiB, er for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger, knyttet til både arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er for eksempel arbeidstakere som er i arbeid, arbeidsledige, sykmeldte eller andre som har behov for å utvikle sin mestringsevne.

Tegn på overbelastning:

*Mer overtid enn vanlig

*Tar ikke pauser

*Tar med arbeidet hjem mer enn vanlig, lite helgefri

*Blir raskere irritert

*Blir ofte syk i ferier

*Problemer med søvn

Målet med kurset:

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv.

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er basert på stressteori, kognitiv teori og metoder fra Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å mestre belastninger. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer underveis.

Praktiske opplysninger

Kurset ledes av to godkjente kursledere.

Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Etter avsluttet kurs holdes det to oppfølgingsmøter.

Deltagere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Deltagere må være bosatt i Porsgrunn kommune.

Varighet: 8 uker + 2 oppfølgingsmøter.

Tidspunkt: Onsdager kl. 17.00 – 19.30

Kurssted: Psykisk helsetjeneste, Rådhusgata 4

Første kursdag: onsdag 10. februar 2021.

Kurset er gratis.

For best utbytte, er det viktig å møte hver kursdag.

Arbeidsbok, Kurs i mestring av Belastninger, brukes aktivt i undervisningen og til hjemmeoppgaver. Denne får du utdelt første kursdag.

Det vil bli servert frukt, kjeks, kaffe og drikke på kurset.

Påmelding innen fredag 22. januar 2021 til

Psykisk helsetjeneste ved:

Mette.Drewes.Roring@porsgrunn.kommune.no - Tlf. 915 21862

eller

Helle.Schjoth@porsgrunn.kommune.no - Tlf. 957 77037

Ved påmelding blir deltakere kontaktet av kursledere for avtale om en samtale.

 

VELKOMMEN!                                    

Til toppen