Kurs i depresjonsmestring

Innhold

Psykisk helsetjeneste i Porsgrunn kommune arrangerer kurs i mestring av depresjon.

Hvem er kurset for?

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller har fra lett til moderat depresjon. Symptomer på dette kan for eksempel være:

*Fravær av glede
*Tristhet
*Tilbaketrekking
*Søvnproblemer
*Følelse av å være verdiløs
*Uro
*Lite tiltakslyst/initiativ
*Grubling
*Konsentrasjonsvansker
*Irritabilitet 

Målet med kurset:

*å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
*å korte ned på varigheten av depresjon
*å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
*å forebygge nye episoder med depresjon

Praktiske opplysninger

Kurset ledes av to godkjente kursledere.

Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Etter avsluttet kurs holdes det to oppfølgingsmøter.

Deltagere må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Kurset er for voksne bosatt i Porsgrunn kommune.

Varighet: 8 uker + 2 oppfølgingsmøter

Tidspunkt: Onsdager kl. 17.00 – 19.30

Kurssted: Psykisk helsetjeneste, Rådhusgata 4

Første kursdag: onsdag 14.10.20

Siste kursdag: onsdag 09.12.20

(+ 2 oppfølgingsmøter etter nyttår)

Kurset er gratis.

For best utbytte, er det viktig å møte hver kursdag. Arbeidsbok, Å mestre depresjon, brukes aktivt i undervisningen og til hjemmeoppgaver. Denne får du utdelt første kursdag.

Det vil bli servert frukt, kjeks, kaffe og drikke på kurset.

Påmelding innen fredag 18. september 2020 til:

Psykisk helsetjeneste ved

Mette.Drewes.Roring@porsgrunn.kommune.no - mob. 91521862

Helle.Schjoth@porsgrunn.kommune.no - mob. 95777037

Ved påmelding blir deltakere kontaktet av kursledere for avtale om en samtale.

 

Ønsker du å lese mer, kan du finne mer informasjon om  Kurs i Mestring av depresjon (KiD) på nettsiden til Rådet for Psykisk Helse:

www.psykiskhelse.no.

 

 

 

Til toppen