Kunngjøringer av tilskudd og innspillskonferanse

Kunngjøringer av nasjonale tilskuddsordninger i regi av Bufdir og invitasjon til innspillskonferanse i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan for inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om midler til tiltak som skal bekjempe barnefattigdom innen 13. desember 2019.

Målet med tilskuddsordningen skal være at den er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Mer informasjon finner du her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Kristin Nilsen, kontaktperson, Porsgrunn kommune
Kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 91 35 38 46.

Eller:
Thea Kaupang, knutepunktfunksjon, Porsgrunn kommune
Thea.kaupang.aspaas@nav.no
Mobil: 40 23 98 86.

Porsgrunn kommune avholder informasjonsmøte om ordningen tirsdag 19.11.19 kl. 18-20 i Porsgrunn Rådhus.

 

Tilskuddsordning for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i kommuner og bydeler kan søke om midler innen 13. desember 2019.

Målet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Mer informasjon finner du her:

Bufdirs nettside for tilskuddsordningen

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Kristin Nilsen, kontaktperson, Porsgrunn kommune
Kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no
Mobil: 91 35 38 46.

Eller:
Thea Kaupang, knutepunktfunksjon, Porsgrunn kommune
Thea.kaupang.aspaas@nav.no
Mobil: 40 23 98 86.

Porsgrunn kommune avholder informasjonsmøte om ordningene tirsdag 19.11.19 kl. 18-20 i Porsgrunn Rådhus.

 

Invitasjon til innspillskonferanse

Onsdag 11. desember 2019
Klokken 18.00 til 20.00
Du Verden Sjøfartsmuseum + Vitensenter
Tollbugata 23
3933 Porsgrunn

Porsgrunn kommune er i ferd med å utarbeide i handlingsplan for inkludering av barn og unge i lavinntektsfamilier. I arbeidet med planen vil vi gjerne ha innspill og forslag fra dere som arbeider med barn og unge på fritida.

Derfor inviterer vi til en innspillskonferanse og håper at mange av dere har tid til å komme og få frem erfaringer og synspunkter i dette viktige arbeidet!

Temaer kan være:

  • Tiltak for å inkludere barn og unge i lavinntektsfamilier i aktiviteter
  • Samarbeid mellom kommunen og frivillige. Hva er best mulig måte å møtes/utveksle informasjon og erfaringer på? Hva ønsker vi å oppnå med slike møter?
  • Innspill til videre arbeid

Vel møtt!

Ta gjerne kontakt med Kristin Nilsen hvis du har noen spørsmål.

Send påmelding til kristin.nilsen@porsgrunn.kommune.no innen 1. desember 2019.

Til toppen