Kulturarenaer holder åpent, arrangementer begrenses

Innhold

Kommunens kulturarenaer holder fortsatt åpent, men med stort fokus på smittevern. Unntaket er kulturhuset Ælvespeilet som holder stengt fra 11. nov og inntil videre.

Det betyr at du fortsatt er velkommen på biblioteket, kinoen, svømmehaller og fritidsklubber, men tilbudet er nedskalert til basistjenester. Arrangementer og ekstra aktiviteter utgår.

Dette får bl.a. konsekvenser for følgende kommende arrangementer:

  • Arrangementet «Vi setter pris på», med prisutdelinger på Ælvespeilet 21. nov – utgår. Forsøkes erstattet med en digital løsning.
  • Porselensseminaret 12. nov – utgår. Forsøkes utsatt.
  • Skolefilmukene for grunnskolen i uke 47 og 48 (del av Den kulturelle skolesekken) – utgår. Vurderes gjennomført senere i vinter.

For løpende informasjon om de enkelte tilbudene oppfordres du til å følge med på oppdateringer fra kommunens nettsider og facebookside, samt de enkelte kulturarenaene sine egne sider.

Porsgrunn på Facebook

Idrett i Porsgrunn på Facebook

Ælvespeilet sin nettside

Ælvespeilet på Facebook

Filmsentret Charlie sin nettside

Filmsentret Charlie på Facebook

Biblioteket sin nettside

Biblioteket på Facebook

Til toppen