Kompensasjonsordningen er en midlertidig ordning opprettet av Kulturdepartementet, og som Kulturrådet forvalter. Hensikten er å kompansere arrangører som opplever at kulturarrangementer blir stengt, avlyst eller nedskalert.

Tidligere søkedato var 31. oktober. Fristen er nå flyttet til 31. desember.

Les mer her: Regjeringen.no - kompensasjonsordningen